Museum Prinsenhof Delft


Wanneer De Opstand (1568-1648) in volle gang is, vlucht prins Willem van Oranje in 1572 naar het veilig ommuurde Delft om zo uit handen van de Spanjaarden te blijven. Hij neemt zijn intrek in het katholieke Agathaklooster dat vanaf dan wordt omgedoopt tot ‘het Prinsenhof’. Op deze plek woont, werkt en leeft Willem tot zijn gewelddadige dood op 10 juli 1584. Met de tentoonstelling Willem van Oranje is hier! geeft Museum Prinsenhof Delft het gebouw zijn geschiedenis terug.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de opstand tegen de Spanjaarden begon. Willem van Oranje was fel tegen het Spaanse beleid van Fillips II en kwam in opstand. Hij schreef een verweerschrift, de ‘Apologie’, waarin hij zijn ideaal verwoordde; godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid voor iedereen. Na goedkeuring door de Staten-Generaal der Nederlanden werd dit pamflet gedrukt en wijds verspreid. Door dit verzet wordt Willem door de koning vogelvrij verklaard.

De tentoonstelling Willem van Oranje is hier! neemt de bezoeker mee naar het Delft van Willem van Oranje. Wat waren de gevolgen van zijn komst naar Delft en welke invloed heeft Willem van Oranje gehad op het Nederland zoals we dat nu kennen? Ook persoonlijke gebeurtenissen uit leven van Willem van Oranje worden belicht. Zo zijn twee van zijn kinderen in Delft gedoopt en liggen vijf kleinkinderen in de Waalse kerk begraven. Charlotte de Bourbon, Willem zijn derde vrouw, bevalt in het Prinsenhof van hun dochter Louise Juliana. Met twee bijzondere bruiklenen worden moeder en dochter herenigd.


Vanaf 19 oktober 2018
Ontwerp Opera
realisatie Planemos
Lichtontwerp 50LUX | Frank Hulsebosch